Visuotinės muzikos istorijos paskirtis -- supažindinti studentus su senovės valstybių (Kinijos, Indijos, Egipto,, Antikos) muzikinės kultūros reiškiniais, ryškiausiais jų meninio stiliaus ypatumais bei pasiekimais, su Vakarų bei Lietuvos muzikos raida, integruojant svarbiausias istorijos, literatūros, religijos, filosofijos, meno, mokslo žinias. Analizuojamos kultūros epochos, iškiliausi kūrėjai, kūriniai ir vyraujančios stilistinės tendencijos.

The purpose of Universal Music History is to make students acquainted with the phenomenon of music culture in the ancient world (China, India, Egypt, Rome and Athens), the peculiarities of its styles and achievements, with the both Western ant Lithuanian music courses, integrated with the most important knowledge from History, Literature, Religion, Philosophy and Arts.

The periods of culture along with the most outstanding creators, their works and dominative stylistic trends have also been analyzed.