Dalyko aprašas, egzamino klausimai

Dalyko (modulio) aprašas

Dalyko (modulio) aprašas

Dalyko (modulio) aprašas, išplėstinė programa, informacija kursui

dalyko (modulio) socialinė integracija ir reabilitacija aprašas, išplėstinė programa, savarankiškų darbų vertinimo kriterijai

Dalyko (modulio) aprašas , temos: Socialinis darbas su bendruomene, socialinio darbo teorijos, social work with group