Dalyko (modulio) aprašas

Dalyko (modulio) aprašas

Dalyko (modulio) aprašas

dalyko (modulio) socialinė integracija ir reabilitacija aprašas, išplėstinė programa, savarankiškų darbų vertinimo kriterijai

Dalyko (modulio) aprašas , temos: Socialinis darbas su bendruomene, socialinio darbo teorijos, social work with group