Dalyko aprašas, išplėstinė programa, praktinės užduotys, savarankiškų darbų užduotys, einamųjų metų egzamino užduotys

Dalyko (modulio) aprašas

1 tema - dalyko (modulio) aprašas

2 tema - informacija studentams

3 tema - savarankiškų darbų vertinimo kriterijai

4 tema - egzaminų klausimai

5 - 7 temos - ko nėra vadovėlyje

1 tema - dalyko (modulio) aprašas

2 tema - informacija studentams

3 tema - savarankiškų darbų vertinimo kriterijai

4 tema - egzamino klausimai

5 - 11 temos - medžiaga studijoms

1 tema - dalyko (modulio) aprašas

2 tema - išplėstinė programa

3 tema - informacija kursui

4 tema - savarankiškų darbų vertinimo kriterijai

5 tema - egzamino klausimai

dalyko (modulio) socialinė integracija ir reabilitacija aprašas, išplėstinė programa, savarankiškų darbų vertinimo kriterijai

Dalyko (modulio) aprašas,išplėstinė programa, informacija kursui studentams, savarankiškų darbų vertinimo kriterijai, egzamino klausimai, temos: Socialinis darbas su bendruomene, socialinio darbo teorijos, social work with group