Iškalbos meno dalyko medžiaga studentams.

Strateginio marketingo dalyko paskaitų medžiaga studentams. Skaidrės, teorija, užduotys.