Gerbiami respondentai,

Kolegija atlieka tyrimą, kurio esmė sužinoti darbdavių poreikius specialistų rengimo požiūriu. Jūsų dalyvavimas šioje apklausoje yra svarbus tuo aspektu, kad pareikšta nuomonė leis kolegijai plėtoti ir koreguoti elektroninio verslo technologijų specialistų rengimą regionui, šaliai.

Klausimyno tikslas – išsiaiškinti darbdavių požiūrį į koleginių elektroninio verslo technologijų studijų programos reikalingumą. Gauti duomenys bus panaudoti elektroninio verslo technologijų programos studijų kokybės gerinimui ir tobulinimui.

Tik MSMF studentams