Kadangi žmonių reikaluose nieko tvirto ir nekintamo, nuo užmaršties ir laikotarpių neteisybės apsaugoma tik tai, kas patikima rašytiniams paminklams.

Iš 1579 m. Vilniaus universiteto steigimo privilegijos

„Ne žemės derlumu, ne drabužių įvairumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių stiprumu laikosi tautos, bet daugiausia išlaikydamos savąją kalbą, kuri didina ir palaiko bendrumą, santaiką ir brolišką meilę“.

„Postilė“.Mikalojaus Daukšos „Prakalba į malonųjį skaitytoją”