Pedagoginių tyrimų metodologijos paskirtis - sudaryti studentams sąlygas įgyti žinių, įgūdžių ir gebėjimų atlikti mokslo taikomąjį pedagoginį tyrimą, suprasti kursinio ir baigiamojo darbo rengimo reikalavimus, gebėti parengti empirinio pedagoginio tyrimo, metodologinės dalies projektą ir jį pristatyti naudojant informacines technologijas.

Paskirtis - sudaryti sąlygas įgyti žinių ir gebėjimų atlikti mokslo taikomuosius tyrimus taikant kiekybinę, kokybinę arba mišrią tyrimų strategiją. Žinoti ir suprasti kaip parengti parengti kursinį ir baigiamąjį darbą, gebėti parengti ir pristatyti profesinės srities mokslo taikomojo tyrimo projektą vadovaujantis mokslo taikomųjų tyrimų metodologija.