Informacinėje visuomenėje kiekvieno jos nario informacinis raštingumas yra vienas iš svarbiausių gebėjimų. Dalyko paskirtis – plėtoti būsimųjų modernaus verslo logistikos specialistų informacinius gebėjimus; ugdyti jų informacinio raštingumo kompetenciją, mokslinės informacijos šaltinių paieškos ir tekstinės, skaitinės bei grafinės informacijos apdorojimo kompiuterinėmis programomis gebėjimus, rengiant aukštos kokybės dokumentus ir modernius pristatymus, tvarkant ir analizuojant skaitinius duomenis, kuriant duomenų bazes ir apibendrinant jose saugomą informaciją.

Dalykas skirtas ugdyti būsimų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų gebėjimą planuoti ir organizuoti ugdymo procesą, naudojant informacines ir komunikacines technologijas, didinančias ugdymosi veiklų įvairovę, ugdymo prieinamumą kiekvienam ugdytiniui.

Dalyko paskirtis. Informacinėje visuomenėje kiekvieno jos nario informacinis raštingumas tampa vienu iš svarbiausių gebėjimų. Dalyko paskirtis – plėtoti studentų informacinius gebėjimus; ugdyti jų informacinio raštingumo kompetenciją, informacijos išteklių valdymo ir tekstinės, skaitinės bei grafinės informacijos apdorojimo kompiuterinėmis programomis gebėjimus; mokyti apdoroti ir grafiškai pavaizduoti taikomųjų tyrimų rezultatus.

Dalyko paskirtis – plėtoti studentų gebėjimus valdyti pagrindinius informacijos procesus, integruojant jų informacinių technologijų, informacinio raštingumo, kritinio mąstymo, kūrybiškumo ir mokslo tiriamosios veiklos gebėjimus; padėti siekti platesnių akademinio išsilavinimo ir asmenybės ugdymo tikslų mokymosi visą gyvenimą kontekste.