Dalyko tikslai – ugdyti studentų informacinius gebėjimus, plėsti jų asmeninio informacijos valdymo ir informacinių technologijų naudojimo kompetencijas, atliekant mokslinės informacijos šaltinių paiešką, įvertinimą, panaudojimą ir tvarkymą.

Dalykas skirtas ugdyti būsimų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų gebėjimą planuoti ir organizuoti ugdymo procesą, naudojant informacines ir komunikacines technologijas, didinančias ugdymosi veiklų įvairovę, ugdymo prieinamumą kiekvienam ugdytiniui.

Dalyko paskirtis. Informacinėje visuomenėje kiekvieno jos nario informacinis raštingumas tampa vienu iš svarbiausių gebėjimų. Dalyko paskirtis – plėtoti studentų informacinius gebėjimus; ugdyti jų informacinio raštingumo kompetenciją, informacijos išteklių valdymo ir tekstinės, skaitinės bei grafinės informacijos apdorojimo kompiuterinėmis programomis gebėjimus; mokyti apdoroti ir grafiškai pavaizduoti taikomųjų tyrimų rezultatus.

Dalyko tikslai – ugdyti studentų informacinius gebėjimus, plėsti jų asmeninio informacijos valdymo ir informacinių technologijų naudojimo kompetencijas, atliekant mokslinės informacijos šaltinių paiešką, įvertinimą, panaudojimą ir tvarkymą.