Projekto „Inžinerijos studijų krypties programų atnaujinimas diegiant inovatyvius mokymo(si) metodus ir skatinant tarptautiškumą“ metodinė mokymo(si) medžiaga.