Supažindinti studentus su pagrindiniais braižybos elementais ir principais, automatizuotomis objektų braižymo kompiuterinėmis programomis, jų ypatumais, linijomis, masteliais, projekcijomis, pjūviais, brėžinių braižymo ir formavimo galimybėmis, suteikti žinių mokantis naudotis braižymo ir projektavimo programa, padėti išmokti braižyti paprastus ir sudėtingus objektus, suformuoti techninį dokumentą – brėžinį automatizuota kompiuterine programa, apipavidalinti jį pagal reikalavimus, atspausdinti.

Supažindinti studentus su efektyvios elektroninės paieškos principais, išmokyti rasti reikalingą informaciją specializuotose duomenų bazėse, rengti įvairios paskirties dokumentus, taikyti skaičiuoklę, surinkti ir pristatyti tyrimo duomenis informacinių technologijų pagalba, naudotis Excel sąrašais naudojamais duomenų rūšiavimui ir filtravimui bei tyrimo duomenų analizei, kurti duomenų bazes, apibendrinti duomenų bazėje saugomą informaciją. 

KTAProfesinės paktikos tikslas – praktikos metu studentams bus sudarytos galimybės susipažinti su įmonės IT infrastruktūra, mokytis praktiškai montuoti linijinę ir aparatūrinę kompiuterių tinklų įrangą, diegti techninę ir programinę serverių bei vartotojo darbo vietos įrangą, atlikti gedimų diagnostiką ir šalinti nesudėtingus techninius kompiuterių ir tinklo įrangos gedimus.

IS profesinė praktika- praktikos metu studentams bus sudarytos galimybės koleginių studijų metu įgytas teorines žinias bei įgytas profesines kompetencijas, naudingai pritaikyti praktinėje veikloje bei įgauti profesinio darbo praktinių įgūdžių apie įmonėje – praktikos bazėje vykdomus informacijos sistemų kūrimo ir priežiūros procesus. Studentai susipažins su įmonės, organizacijos IT infrastruktūra, informacijos sistemomis, informacijos saugumo priemonėmis, IT valdymo priemonėmis.

EVT profesinės praktikos tikslas - Sudaryti galimybes studentams studijų metu įgytas teorines žinias bei įgytus studijų rezultatus, naudingai taikyti praktinėje veikloje bei įgauti profesinio darbo praktinių įgūdžių apie įmonėje – praktikos bazėje vykdomus informatikos inžinerinius procesus. Studentas išanalizuos įmonės poreikius, surinks informaciją ir suprojektuos įmonės tinklapio projektą arba jį atnaujins, gebės įmonei patarti renkantis programinę įrangą bei manipuliuos duomenimis SQL terpėje, pritaikys įmonės poreikiams debesų kompiuterijos paslaugas bei išmaniųjų įrenginių galimybes.

Baigiamosios praktikos tikslas (KTA) – sudaryti galimybes studentams koleginių studijų metu įgytas teorines žinias bei įgytas profesines kompetencijas, naudingai taikyti praktinėje veikloje bei įgauti profesinio darbo praktinių įgūdžių apie įmonėje – praktikos bazėje vykdomus IT inžinerinius procesus, rasti ir analizuoti profesinę informaciją, vykdyti inžinerinius tyrimus, apdoroti ir taikyti šių tyrimų rezultatus, projektuojant, diegiant ir programuojant naujas inžinerines sistemas, surinkti duomenis, reikalingus profesinio bakalauro baigiamajam projektui atlikti.

Baigiamosios praktikos tikslas (IS) – teorinių žinių ir praktinių gebėjimų taikymas įmonių ir organizacijų praktinėje veikloje, duomenų, reikalingų baigiamajam projektui atlikti, rinkimas, apibendrinimas ir analizė, baigiamuoju projektu kuriamos sistemos projektavimas.

Geodezijos dalyko metu gautų žinių gilinimas ir tvirtinimas, bei praktinio darbo įgūdžių įgijimas dirbant su geodeziniais prietaisais, instrumentais, jais matuojant, ženklinant, nužymint bei atliekant kitas konkrečias užduotis tiesiog vietovėje, o taip pat apdorojant gautus duomenis kompiuteriu, sudarant atitinkamą geodezinę techninę dokumentaciją.

Dalyko tikslas - suteikti studentams teorinių bei praktinių žinių apie geodezinių darbų atlikimą bei šiuolaikinius elektroninius geodezinius prietaisus, naudojamus geodeziniams matavimams atlikti statyboje. Išmokyti studentus remiantis geodeziniais matavimais, nustatyti žemės paviršiaus taškų tarpusavio padėtį, sudaryti topografines nuotraukas, atlikti žemės matavimo darbus ir kt.

Studentai suvoks geodezijos mokslo esmę, žinos kas yra valstybinis geodezinis tinklas. Gebės spręsti pagrindinius geodezinius uždavinius, parinkti matavimo prietaisus geodeziniams darbams vykdyti, naudotis topografiniais žemėlapiais, planais bei juos sudaryti; atlikti įvairius geodezinius darbus: matavimus statant požeminę, antžeminę pastato dalį, geodezinius darbus, montuojant statybines konstrukcijas, niveliavimo darbus. Žinos matavimo paklaidų teorijos pagrindus, plotų matavimo būdus, vietovės reljefo vaizdavimą planuose ir žemėlapiuose, geodezinių prietaisų konstrukcijas, pagrindines dalis, tipus.