Studentai mokomi orientuotis statybos norminių dokumentų sistemoje, apibrėžti užsakovo, rangovo, subrangovo santykius, žinoti statybos proceso dalyvių pareigas, teises ir atsakomybę. Gebėti įvertinti statybos darbų vykdymo būdus, pasirinkti optimaliausią. Sisteminti surinktą informaciją, savarankiškai numatyti sprendimus, sistemingai planuoti darbus, parengti kalendorinį statybos darbų vykdymo grafiką Suvokti statybvietės plano parengimo metodiką, gebėti apskaičiuoti statybai reikalingų išteklių poreikį, privažiavimo kelius, buitines patalpas, sandėlius.

4 kreditai. 5-e semestre 2 kreditai (diferencinė įskaita), 6-e semestre 2 kreditai (kursinis projektas, egzaminas).


Atnaujinta 2012 m.