SOCIALINIŲ MOKSLŲ FAKULTETAS

Sigita Šimbelytė el. p. sigita.simbelytė@panko.lt

EKONOMIKA

Šiuo kursu studentai supažindinami su ekonomikos pagrindais, ugdomas ekonominis mąstymas, ekonominis raštingumas, mokomi teorines žinias perkelti į praktiką realiame gyvenime. Studijuodami gauna daug ekonomikos pradinių žinių, sprendžia praktinius uždavinius, domisi statistiniais ekonomikos duomenimis, dirba savarankiškai, diskutuoja, daro išvadas, mokosi ekonominių terminų nagrinėjama visuomenės narių socialinės apsaugos  sistema garantuojanti socialinį saugumą, kuris atitinka socialinio išsivystymo lygį. Mokomi rašyti verslo planai.

Studijų dalyko apimtis yra - 3 kreditai (ECTS): 80 valandų.