Kurso metu studentai:
žinos pagrindinių vidaus ligų etiologiją, patogenezę, požymius, gydymo ir profilaktikos principus, tyrimų, kineziterapijos metodus;
gebės įvertinti pacientų, sergančių vidaus ir geriatrinėmis ligomis, funkcinę būklę;
nustatys pagrindinius kineziterapijos tikslus;
gebės sudaryti kineziterapijos planą, pratimų kompleksą tam tikrų ligų atvejais;
gebės pritaikyti kineziterapiją sergantiems vidaus ir geriatrinėmis ligomis.

Studijų dalyko programa skirta kineziterapijos studijų antro kurso studentams. Baigę kursą studentai žinos skirtingų kineziterapijos metodikų taikymo indikacijas, kontraindikacijas, poveikio mechanizmą, privalumus, trūkumus, skirtingų kineziterapijos metodikų principus. Gebės ištirti ir įvertinti paciento sąnarių paslankumą, raumenų jėgą, aerobinį pajėgumą, pusiausvyrą prieš kineziterapiją ir savarankiškai taikyti įvairias kineziterapijos metodikas, atsižvelgiant į paciento amžių, treniruotumą ir susirgimo pobūdį bei įvertinti taikytų metodikų efektyvumą. Studijos siejasi su išklausytais anatomijos, fiziologijos ir bendrosios kineziterapijos beu funkcinės diagnostikos dalykais.