5 kreditai. 5–e semestre 2 kreditai (įskaita), 6-e semestre 3 kreditai (kursinis projektas, egzaminas);