5 kreditai. 5–e semestre 2 kreditai (įskaita), 6-e semestre 3 kreditai (kursinis projektas, egzaminas);
7 kreditai. 4–e semestre 2 kreditai (įskaita), 5–e semestre 3 kreditai (kursinis projektas, įskaita), 6-e semestre 2 kreditai (egzaminas);