Skaitmeninio elektros sistemų valdymo modulio skirtas suprasti ir analizuoti, modeliuoti įvairias technikos sistemas. Šis mokslas sudaro tolesnių studijų pagrindą. Dalyke įgytos žinios taikomos technologinių procesų valdyme panaudojant valdiklius. Studentai mokosi teoriškai ir praktiškai pažinti, kaip impulsiniai įrenginiai naudojami galios, įtampos bei dažnio reguliavime, nuo loginiu elementų iki sudėtingų skaitmeninių blokų, analizuoja skaitmeninių įtaisų schemas, mokosi pasirinkti iš žinynų pagal parametrus tinkamiausias komponentus. Mokosi programuoti paprasčiausius loginius valdiklius, geba analizuoti skirtingų valdiklių charakteristikas, gali pritaikyti technologinių procesų valdyme

4–tame semestre 3 kreditai (egzaminas);