Dalyko tikslai:

Suprasti personalinio kompiuterio veikimo principus

Gebėti įvertinti įvairių architektūrų kompiuterius

Analizuoti sistemos magistralių būsenas

Parinkti sisteminę plokštę ir kitus funkcinius blokus su optimaliais parametrais

Optimizuoti kompiuterio techninius – programinius resursus

Įvertinti kompiuterio darbo parametrus