Dalykas dėstomas aplinkos apsaugos specialybės studentams trečiame semestre. Studentai mokosi teorinę medžiagą ir daro kursinį darbą. Dalyko apimtis 6 kreditai Atsiskaitymo forma- kursinis projektas.

EA 2 kreditai: 1–e semestre (egzaminas);
S   7 kreditai: 1–e semestre 4 kreditai (įskaita), 2–e 3 kreditai (egzaminas);
AA 5 kreditai: 1–e semestre 2 kreditai (įskaita), 2–e 2 kreditai (egzaminas);
KT 2 kreditai: 3-e semestre (egzaminas).

3 kreditai. 2 semestre. Egzaminas