1. Žinoti tiesinės algebros pradmenis ir taikyti juos praktikoje.
  2. Taikyti pagrindines aibių ir funkcijų teorijos sąvokas, bei diferencijavimą lūžio taškams nustatyti.
  3. Taikyti pagrindinius integravimo metodus techniniuose skaičiavimuose.
  4. Sudaryti ir išspręsti diferencialines lygtis.
  5. Taikyti skaičių ir funkcijų eilutes techniniuose skaičiavimuose, mokėti reikšti funkcijas eilutėmis.
  6. Sudaryti matematinius gamybos ir pervežimo uždavinių modelius, parengti optimaliausią variantą
  7. Sutvarkyti ir sisteminti esamus duomenis.
  8. Apdoroti surinktus duomenis, kelti hipotezes.

Tikimybių teorijos ir matemamatinės statistikos paskaitų skaidrės, uždavinių sprendimo pavyzdžiai.