Profesinė kalba (kompiuterių technikos) rusų - lietuvių

Parašykite ką nors įdomaus apie paskaitą.