Pagrindinės temos: NVO samprata, istorinė raida, veikla. Savanorių organizacijos pagrindai, NVO teisinis reglamentas, Lėšų pritraukimas, viešieji ryšiai, interesų grupės ir lobizmas.

Paskaitų medžiaga studentams

Paskaitų konspektai studentams.

Teorinė medžiaga studentams.