BPS studijų programos studentams dalykas Bendroji slauga yra dėstomas I kurse 1 semestre.

Dalyko apimtis 9 kreditai: 10 val. teorija; 74 val. praktikumai; 12 val. konsultacijos; 144 val. savarankiškam darbui.

KTP studijų programos studentams dalykas Pirmoji medicinos pagalba ir pacientų priežiūra  yra dėstomas I kurse 1 semestre. Dalyko apimtis 6 kreditai.

 

 Vidaus ligų ir profilaktikos bei farmakologijos   kursas dėstomas II kurse III semestre.

Slaugos pagrindus sudaro  val. praktikumai;  val. savarankiški darbai;  val. konsultacijos.

Slaugos ir vidaus ligų pagrindų kursas dėstomas II kurse III semestre.