Dalyko tikslas - padėti studentui susidaryti integruotą visuminį požiūrį į švietimo, socialinės apsaugos sistemų administravimą, ugdytis vadybinę kompetenciją.

Profesinės etikos paskaitų konspektas SP,iUP,DTP studentams.

Dalyko tikslas – suteikti studentams žinių apie pedagoginės moralės esmę bei profesinės etikos normatyvinius reikalavimus, reguliuojančius ugdytojo santykius su pedagoginio proceso dalyviais, ugdyti gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti remiantis demokratiškumo bei humanizmo principais, vertinti savo galias profesinėje veikloje, reflektuoti, planuoti, sistemingai plėsti bendrąją kultūrinę, socialinę ir profesinę kompetenciją.

Vokiečių kalbos tekstai, užduotys, medžiaga savarankiškiems darbams.

Dalyko tikslas – įgyti mokėjimų ir įgūdžių, reikalingų bendravimui būsimoje profesinėje veikloje; gebėti valdyti situacinę – kalbinę kompetenciją, apimančią įvairiapusę kalbinę veiklą bei plėtoti savarankiško kalbos mokymosi ir savikontrolės gebėjimus.