Dalyko paskirtis: Išmokti sumaniai, tvarkingai, teisėtai ir sistemingai apdoroti ir vaizduoti informaciją informacinių technologijų priemonėmis ir metodais, plėsti ir gilinti jau turimas žinias apie kompiuterių panaudojimą įvairiose srityse.