Liucija Ramunė Palinauskienė el. p. ramune.palinauskiene@panko.lt

Psichikos sveikatos slauga

Ši programa skirta  psichikos sveikatos slaugos žinių ir gebėjimų  reikalingų bendrosios praktikos slaugytojo kompetencijai. Pateikiami aktualiausi visuomenės psichikos sveikatos teorijos ir praktikos klausimai. Analizuojami ir vertinami psichikos sveikatos slaugos poreikiai, slaugos planavimas, bendradarbiavimas su pacientu, jo šeima, sveikatos priežiūros specialistais bei kitomis institucijomis. Ypatingas dėmesys kreipiamas į savižudybių prevencijos principus.

Studijos programos apimtis yra - 4 kreditai (ETCS): 107 - valandos.

Teorines informacijos įsisavinimui pateikiama medžiaga, galite naudotis ir papildomais literatūros šaltiniais. Egzaminas laikomas iš teorinės ir praktinės dalies.

Skiriamos praktinės užduotis, joms atlikti skiriamas nurodytas laikas.

Atsiskaitymai vykdomi sutartu laiku.

Savarankiški darbai talpinami VMA ir vertinami pasibaigus dalykui.

Savikontrolės klausimai skirti pasitikrinti ar tinkamai įsisavinote teorinę medžiagą