Dalyko tikslai:

Analizuoti telefoninio ryšio organizavimo principus ir įrangą
Žinoti linijų ir pranešimų komutavimo principus.
Skirti ryšio linijų tipus ir juos parinkti.
Suprasti ryšio kanalų sudarymo principus.
Susipažinti su radijo ir mobilaus ryšio sistemomis.
Žinoti duomenų perdavimo principus Įdiegti ir konfiguruoti modemus.

Suprasti kompiuterių tinklų sudarymo principus

Dalyko mokymo medžiaga www.panko.lt/geba