Dalyko tikslai:

Žinoti skaitmeninių įtaisų darbo režimus, mokėti juos nustatyti

Žinoti skaitmeninių įtaisų darbo režimų įtaką elektros sistemų darbui

Parinkti ir suderinti skaitmeninius įrenginius

Nustatyti skaitmeninių sistemų gedimus ir juos šalinti

Sudaryti struktūrinę sistemos schemą, žinoti loginių įtaisų darbo principus ir laikines diagramą

Gebėti testuoti skaitmeninių įrenginių darbą

Analizuoti funkcinius mazgus, atlikti loginių įtaisų sintezę

Analizuoti šiuolaikinius procesorius, jų skiriamuosius bruožus, mokėti juos užprogramuoti