Dalyko tikslai:

Parinkti personalinių kompiuterių komplektaciją. Parinkti tinkamą procesorių sisteminę plokštę, atminties modulius, informacijos laikmenas. Gebėti atnaujinti BIOSą ir suderinti tvarkykles. Parinkti reikiama tinklinę įrangą , atlikti kompiuterinių tinklų montažo ir remonto darbus. Paruošti kompiuterius darbui vietiniuose ir globaliuose tinkluose. Gebėti pajungti ir sureguliuoti monitorius, nustatyti jų gedimo priežastis ir atlikti remontą. Nustatyti spausdintuvų ir kitų išorinių įrenginių gedimus ir juos šalinti. Gebėti naudotis kompiuterinės technikos testavimo programomis. Organizuoti profilaktinius kompiuterių aptarnavimo darbus.

Dalyko mokymo medžiaga www.panko.lt/geba