Dalyko tikslai:

Sudaryti valdymo sistemos logines lygtis ir algoritmus.
Sudaryti struktūrinę mechatroninės sistemos schemą.
Žinoti programuojamo loginio valdiklio darbo principus.
Programuoti grafinėmis ir tekstinėmis PLV programavimo kalbomis.
Programuoti mikrovaldiklius.
Analizuoti ir vizualizuoti PLVdarbą.
Projektuoti pneumatinius ir elektropneumatinius valdymo įtaisus.
Kontroliuoti PLV darbą valdymo sistemose.
Nustatyti mechatroninių sistemų techninius bei programinius gedimus ir juos šalinti.

Dalyko mokymo medžiaga www.panko.lt/geba