Energija ir technologinė aplinkos tarša. Energijos šaltiniai, taršos rūšys. Ekologiškai švari energetika Ekologijos ir energetikos problemos ir jų sprendimas. Pagrindiniai atsinaujinančios energijos šaltiniai, jų savybės ir naudojimo galimybės. Moderniosios elektros ir šiluminės energijos jėgainės pasaulyje ir Lietuvoje. Atsinaujinančių šaltinių energijos konversijos technologijos. Techniniai reikalavimai energetiniams įrenginiams, jų eksploatavimui ir priežiūrai. Ekstremalios situacijos energetikos įrenginiuose ir atsakomybė už pasėkmes. Projektinė ir techninė dokumentacija.

Iš viso: teorija - 39 val.; praktikumai- 13 val.; sav. darbas- 28 val.