Dalyko (modulio) paskirtis: Kurse studentai supažindinami su programinių ir techninių projektų planavimu ir valdymu, šiuolaikine programų sistemų inžinerijos metodika, programų kūrimo procesu, jo vertinimu ir gerinimu. Studentai atlieka programų sistemos reikalavimų analizę, projektavimą, testavimą, parenka tinkamą programų sistemų kūrimo metodiką, mokosi planuoti ir valdyti projektus.