8 kreditai. 2–e semestre 2 kreditai (įskaita), 3–e semestre 4 kreditai (kursinis darbas, įskaita) 4–e semestre 2 kreditai (kursinis darbas, egzaminas);