Dalyko paskirtis – studentai privalo susipažinti su pavaros mechanika, darbo režimais, greičio reguliavimo principais ir darbo metodais, privalo išmokti automatinio elektros pavarų valdymo metodus, turi mokėti analizuoti automatinio valdymo schemas ir valdymo principus, parinkti valdymo įrangą, pritaikyti teorines žinias praktinėje veikloje. Šis mokslas sudaro aukštesnių studijų pagrindą studijų metu studentai išmoksta nustatyti ir parinkti optimaliausius proceso režimus, parinkti įrangą.

Išmoksta vadovaujantis elektros įrenginių įrengimo taisyklėmis ir standartais, geba patikrinti tinklo patikrinimą ir avarinius režimus, taikyti elektrinę, puslaidinkinę techniką.

Gauna supaprastinimą kaip naudotis sukaupta informacija, priima optimalius techninius sprendimus.

Studentai turi sugebėti įvertinti elektros pavarų automatikos pagrindus ir pavarų valdymo principus, išmokti atlikti automatinio valdymo sistemų funkcionavimo analizę, žino automatinių sistemų grandžių tipines charakteristikas ir jų koregavimo būdus.