Dalyko paskirtis – studentai privalo susipažinti su pramonės įmonių ir civilinių pastatų elektros įrenginiais, aparatais, jų konstrukcija, veikimu, tipais, pritaikyti teorines žinias praktinėje veikloje. Šis mokslas sudaro tolesnių studijų pagrindą. Studijų metu studentai išmoksta skaičiuoti ir parinkti elektros apšvietimo ir specialiosios paskirties įrenginius. Išmoks ir gebės paskaičiuoti ir parinkti elektros variklius, valdymo ir apsaugos aparatus bei elektros tinklą.

Gebės naudotis įvairiais informacijos šaltiniais, atliks kursinį darbą, supras techninius, norminius dokumentus, išmoks įforminti techninius dokumentus.

Studijų tikslas – giliau išanalizuoti saugios eksploatacijos, remonto taisykles, mokėti apiforminti ir atlikti darbus elektros įrenginiuose, sekti techninius eksploatacijos reikalavimus, atitinkančius tarptautinius ir Europos standartus.