Dalyko paskirtis - studentai studijuojai elektros tiekimo sistemos įtaisus, kad geriau suprastu ir galėtų analizuoti, modeliuoti įvairias elektos sistemose galimas avarijas, jų padarinius bei numatyti priemones joms išvengti. Šis mokslas apibendrina elektrotechnikos, elektros mašinų, elektros pavarų, įmonių elektros įrenginių ir jų montavimo bei eksploatacijos dalykų žinias, jas apjungiant į tarpusavyje susietą sistemą.

Studijų metų studentai išmoksta nagrinėti įvairias elektros energijos tiekimo schemas, jų parinkimo sąlygas, parinkti žemos ir aukštos įtampos perdavimo ir skirstomojo tinklo elementus. Baigę studijas geba analizuoti elektros sistemose vykstančius procesus, projektuoti ir eksploatuoti šias sistemas, nustatyti ir šalinti gedimus.

4 kreditai. 5–e semestre 4 kreditai (kursinis projektas, egzaminas);