Dalyko paskirtis - studentai privalo studijuoti automatizavimo įtaisus, kad galėtų analizuoti, modeliuoti įvairių procesų automatizavimo technikos sistemas. Šis mokslas sudaro tolesnių studijų pagrindą.

Studentai mokosi teoriškai ir praktiškai pažinti, kaip automatikos įrenginiai naudojami technologinių procesų valdymo ir reguliavimo srityse, nagrinėja reguliavimo dėsnius, atlieka procesų modeliavimą programa VisSim. Studijų metų studentai atlieka kursinį darbą, kuriame analizuoja technologinį procesą, nustato elementų tarpusavio ryšius, parenka automatikos elementus, sudaro modeliavimo schemą, pagal modeliavimo rezultatus analizuoja pereinamojo proceso rodiklius. Baigę studijas geba analizuoti automatikos schemų charakteristikas, parametrus ir gali pritaikyti tinkamiausius įtaisus procesui valdyti, juos montuoti, nustatyti gedimus.

5 kreditai. 5–e semestre 2 kreditai (įskaita) 6–e semestre 3 kreditai (kursinis projektas, egzaminas);