Dalyko (modulio) paskirtis: kurse apžvelgiami informacinių sistemų modeliavimo ir kūrimo metodai. Studentai mokosi planuoti ir projektuoti informacinių sistemų duomenų bazes, vertinti sudarytus duomenų modelius, parinkti tinkamas apsaugos nuo blogai įvedamų duomenų priemones, nustatyti duomenų vientisumo kontrolę, taikyti SQL kalbą. Studentai kuria informacines sistemas, naudodami DBVS Ms Access įrankius.

Purpose of the subject (module): The course reviews the methods of modeling and creation of information systems. Students learn to design databases, evaluate the data models, select the appropriate data protection tools, set data integrity control, apply SQL language. Students create information systems using DBMS Ms Access.